czwartek, 03 wrzesień 2015 12:12

Jak zorganizować etykę w przedszkolu.

 

Otrzymujemy sporo próśb o pomoc w kwestii możliwości zorganizowania etyki w przedszkolu. Zapytujecie nas, jaki tok działań należy podjąć, by zapewnić sobie powodzenie. Daleko nam jeszcze do ról ekspertów w tej dziedzinie, ale postanowiliśmy zamieścić trochę najważniejszych rzeczy w pigułce:
  1. Pamiętaj, że nie ma przepisu prawa, który obliguje dyrekcję przedszkola do wprowadzenia etyki, ponieważ, w założeniu, etyka jest wpisana w cały program nauczania przedszkolaka. Odrębne lekcje etyki mogą się w przedszkolu odbywać jako zajęcia nieobowiązkowe, ale musi na to wyrazić zgodę dyrekcja placówki, oraz organ nadrzędny (np. Burmistrz).
  2. Złóż pisemne oświadczenie woli o uczęszczaniu Twojego dziecka na etykę. Jeśli z jakichś powodów życzysz sobie, by Twoje dziecko uczęszczało również na religię, to trzeba w tej sprawie także złożyć pisemne oświadczenie.
  3. Przygotuj skuteczną argumentację swojego wyboru. Być może natrafisz na dyrekcję zaślepioną wiarą KK („w naszym przedszkolu jest religia”, „nie propagujemy treści antykatolickich”, „przecież religia dziecku nie zaszkodzi”), konformistyczną („nie wprowadzę, bo ksiądz proboszcz i wierzący rodzice zamienią moje życie w piekło”), lub leniwą („Państwa dziecko jako jedyne uczęszczałoby na etykę”, „dla jednego dziecka to nie ma sensu”). Argumenty przemawiające za etyką to min.:

- nauka samodzielnego myślenia o relacjach międzyludzkich i społecznych,

- przybliżanie zasady funkcjonowania dawnych i współczesnych cywilizacji,

- otwieranie umysłu na podejmowanie nowych wyzwań, co znacząco przyczynia się do sukcesów zawodowych w dorosłym życiu,

  4. Nie dopuść do sytuacji, w której etyki będzie uczyła katechetka lub „cywilna” nauczycielka religii. Ponieważ jest to dodatkowo płatna nauczycielowi godzina, często stanowi łakomy kąsek dla wcześniej wspomnianych, a dyrekcja ma problem z głowy. Na szczeblu przedszkolnym etyki może uczyć każdy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zatem rola ta może przypaść praktycznie dowolnej wychowawczyni w przedszkolu. To nie zawsze jest najszczęśliwsze wyjście z sytuacji, ale zatrudnienie dodatkowego dyplomowanego nauczyciela etyki jest raczej niewykonalne.
  5. Jeśli chcesz zwiększyć skuteczność swoich działań, zgłoś się do Rady Rodziców. Wbrew pozorom, jest to organ, który w przedszkolu naprawdę sporo może. Sygnalizuj odrębność swoich przekonań z szacunkiem odnosząc się do przekonań innych. Często religia i kwestia wiary traktowana jest w placówce z automatu, jeśli nie ma wyraźnych, przeciwstawnych stanowisk, domniemuje się powszechną jej akceptację. Obecność w Radzie Rodziców osoby reprezentującej inny, niż katolicki, światopogląd często działa stymulująco na rodziców, którzy obawiają się ujawnić swoje stanowisko względem wyznań.
  6. Domagaj się upublicznienia informacji o fakcie odbywania się etyki w przedszkolu, lub o możliwości jej utworzenia w przypadku zainteresowania ze strony rodziców. Informacje takie powinny być przekazane przez dyrekcję, panie wychowawczynie, lub przedstawiciela Rady Rodziców na spotkaniach z rodzicami, oraz na tablicy informacyjnej. Pamiętaj, że im wyżej w hierarchii znajduje się osoba przekazująca, tym bardziej wiadomość jest wiarygodna. Jeśli masz kontakt osobisty z rodzicami, rozmawiaj z nimi na ten temat. Nie przekonuj na siłę, przedstawiaj korzyści płynące z nauki. Za zgodą Rady Rodziców możesz zastosować ulotki informacyjne, ale ta forma przekazu jest dość ryzykowna.
  7. Wzmocnij swoją odporność. Spotkasz wielu ludzi, którzy są odurzeni „Zbawieniem”, dla których będziesz heretykiem, niszczycielem ich małego, ciasnego świata. Tacy ludzie na rzeczy, których nie rozumieją, reagują albo strachem, albo śmiechem. Konformistów poznasz po udawanym zainteresowaniu: „coo? To jest etyka w naszym przedszkolu? Ojejej, to będę musiał się  tym zainteresować”. Takich ludzi niestety jest najwięcej. Spotkasz również fanatycznych obrońców wiary, którzy uznają, że prześladujesz ich na tle religijnym.
  8. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem. Wyjaśniaj różnice w przekonaniach i światopoglądzie. Stymuluj do samodzielnego wyciągania wniosków. Nie używaj go jako tępego narzędzia w swojej walce, bo efekt będzie odwrotny od zamierzonego.
  9. Jeśli w swoim otoczeniu znajduje się ktoś, kto zapoczątkował działania mające na celu zorganizowanie etyki, przyłącz się do niego. Twoje wsparcie jest bardzo ważne, nawet, jeśli brak ci odwagi do działania, ale szczerze wyrazisz przynajmniej słowne poparcie.
  10. Działaj. Niech ci się chce. Bo jeśli nie ty, to kto? Bo jeśli nie teraz, to kiedy? Stawka jest bardzo wysoka, a drugiej szansy możesz już nie mieć. Powodzenia!

 

poniedziałek, 10 sierpień 2015 23:50

Zaklęty krąg cz 3. Toksyczny odpad

 

„Nie jestem osobą wierzącą, ale chodzę do kościoła, bo chcą tego moi rodzice/teściowie. Nie będę z nimi walczyć, nie mam siły, chęci, nie widzę możliwości wygrania takiego starcia”. Potulnie, niczym skazany na dożywocie więzień, poddajesz się wpływowi rodziców. I to nie ważne, że masz 15 czy 55 lat, twoje ciało jest bezwładne, dusza dusi się w klatce, spojrzenie ginie gdzieś w otchłani nicości. Zatraciłeś pierwotne instynkty, jesteś niczym lew w zoo, karmiony przez opiekunów, niezdolny do samodzielnego polowania, a jedyny znany ci świat, to ciasna klatka i tłumy gapiów po drugiej stronie krat. Jesteś czyjąś własnością.

Rodzice spod znaku „daliśmy ci życie, zatem mamy pełne prawo ci je odebrać” spełnili swój chrześcijański obowiązek wychowania w wierze. Zawlekli cię jako niemowlę do chrztu, wypchnęli nic nie rozumiejącego do pierwszej komunii, skutecznie groźbami przemówili ci do rozumu, abyś przystąpił do bierzmowania. Nigdy nie wprowadzali cię w tajniki wiary, nie rozmawiali z tobą o współczesnym świecie widzianym przez pryzmat nauk KK, bo nie mieli czasu, ochoty, a przede wszystkim dlatego, że sami całkowicie nie rozumieją wyznawanej przez siebie wiary. Nauczeni ślepego wykonywania zainstalowanego im w dzieciństwie oprogramowania, przypominają sobie od czasu do czasu, że są strażnikami wiary w rodzinie. I stwierdzają, co następuje, że np. syn, czy córka dawno w kościele nie byli, że bywają (albo i nie) tylko od święta, że się nie modlą, że księdza po kolędzie przyjąć nie chcą. Prawdziwy dramat i zamach na domowe sanktuarium to wyrażenie braku chęci wzięcia ślubu kościelnego (lub ślubu w ogóle), braku chęci ochrzczenia dziecka, lub posłania go do pozostałych sakramentów. Do boju zatem! Wyciągamy oręż. O ile młodsze dzieci śmiało można było nawracać pasem, to na dorosłe zadziałać musi marudzenie, ględzenie, kąśliwe aluzje, fochy, straszenie rozchorowaniem się, lub nawet zejściem ze zgryzoty. Warto zauważyć pewną prawidłowość: rodzice nie zaczynają w takich sytuacjach rozmów o wierze, nie interesują ich motywy takiego, a nie innego postępowania dzieci. Nie próbują wyjaśniać, sprowadzać na „dobrą drogę”. Jedyna sugestia to „idź do kościoła”, „przyjmij sakrament, bo się będą z ciebie śmiali”, „trzeba w coś wierzyć”. Niestety, przy całym szacunku do rodziców, demaskuje to ich katolską obłudę. Z takiej sytuacji są tylko dwa wyjścia. Pierwsze, to wspomniany wcześniej etat lwa w zoo. Drugie to bunt. Niby proste, prawda? „Kto w tym wieku nie jest przeciwko porządkowi tego świata, ten urodził się martwy”, jak powiedział Alfred Bizanc. Jeśli posiadasz osobowość, to kiedyś będziesz chciał porzucić rolę kukiełki w czyimś teatrzyku. Będziesz chciał żyć kierując się własnym światopoglądem. Zrozumiesz, że tobie, i twoim poglądom należy się szacunek. Również od rodziców, bo nie jesteś ich własnością. Nie ma piękniejszego dnia w życiu rodzica niż ten, w którym zaobserwował, że jego dziecko z poczwarki przeobraża się w pięknego motyla. Dziecko, które jest zdolne do samodzielnego myślenia, jest zdolne do kierowania się własnym osądem, podąża za własnymi marzeniami i pragnieniami. Jeśli masz szczęście, i twoi rodzice wolni są od mentalności niewolnika, tak właśnie będzie. Jeśli niestety, takiego szczęścia nie masz, będziesz dla nich toksycznym odpadem. Będą uważali, że przynosisz im wstyd, a kieckowy przebieraniec będzie ich w tej świadomości umacniał (zawsze to parę złotych można trafić za msze w intencji „nawrócenia” dziecka). Szanuj takich rodziców, ale przykładu nie bierz. Co się stanie? Może z czasem nabiorą do ciebie odrobinę, lub więcej szacunku, może pokalają się drobinką nie w pełni zrozumianej tolerancji, może się od ciebie odwrócą. Jedno jest pewne: przetrwają. Nie umrą z tego powodu. Ich stan psychiczny nie pogorszy się. Regularne dawki „Zbawienia” i obcowanie z Dealerami zapewniają przecież siłę. Nie musisz składać swojego życia na ołtarzu ich lepszego samopoczucia.

Słaba wiara w słuszność wyboru własnej drogi zawsze zostanie stłamszona przez lenistwo i oportunizm. Ludzie będący niczym liście na wietrze są najbardziej podatni na wpływy innych. Roboty, którym nie zaprogramowano poddawania cudzych osądów w wątpliwość, są przecież idealnymi klientami Dealerów, i doskonałym środkiem do realizacji cudzych marzeń.

 

Dział: Polak, KATOLik
piątek, 24 lipiec 2015 13:42

Edukacja bez religii cz 13. Zaklęta brama.

Rok szkolny się zakończył, czas zatem na małe podsumowanie. Odbyło się w sumie 37 lekcji etyki. We wszystkich Okruch uczestniczył jako jedyny. Jak twierdzi Pani Dyrektor, kilkoro rodziców pytało, jak zapisać dziecko na etykę, ale finalnie nikt więcej nie zdecydował się na takie posunięcie. Nie było żadnych nacisków ze strony wierzących rodziców, ani też personelu miejscowej plebanii w kwestii wycofania etyki z przedszkola. Burmistrz Miasta i Gminy, pomimo swojego katolickiego przekonania, ochoczo poparł ideę etyki w przedszkolu.

Sam Okruch nie doświadczył ani żadnych szykan, ani też odmiennego traktowania z uwagi na fakt, iż zamiast na religię, uczęszczał na etykę. Dzieci są bardzo tolerancyjne, dopóki ich rodzice nie zaszczepią w nich swoich fobii i uprzedzań.

Dealerzy „Zbawienia” upatrują w etyce potężne zagrożenie. Czyżby świadczyło to o fakcie, iż sama wiara KK z etyką nie ma wiele wspólnego? Rozpaczliwy gest, jakim było oficjalne zastraszenie uczęszczających na etykę brakiem możliwości uzyskania rozgrzeszania, a tym samym niemożnością dostąpienia sakramentów, jest zwyczajnie tragikomiczny, ale na większość Uzależnionych od „Zbawienia” podziałał. Jeśli nawet przez moment zaświtała im w głowach sposobność wysłania swojego dziecka i na religię, i na etykę, to powtórne spojrzenie na tę sprawę przez pryzmat źle pojętego dobra dziecka, szybko taką sposobność oddaliło. Niestety, tak długo, jak długo Dealer „Zbawienia” będzie wyręczał ludzi w myśleniu, wiele w tej i w innych kluczowych kwestiach nic się nie zmieni.

Czy etyka będzie w naszym przedszkolu w przyszłym roku szkolnym? Pani Dyrektor twierdzi, że o ile będą chętni, to oczywiście tak. Odniosłem jednak wrażenie, że moja sugestia dotycząca przedstawienia możliwości uczęszczania na etykę już na pierwszym zebraniu z rodzicami, pomknęła gdzieś w bliżej nieokreśloną przestrzeń. Mechata twierdzi, że etyki nie będzie, bo nikt nie wystąpi przed szereg i jej nie zażąda. Przynajmniej przez następne 5 lat, dopóki jej córa nie zasili szeregów Starszaków.

Zaklęta brama została otwarta. Nie pierwsza i na pewno nie ostatnia.

 

poniedziałek, 29 czerwiec 2015 19:02

Etyka w przedszkolu. Lekcja 37

Stan: 1 Obecnych: 1

Relacja z lekcji:

„- Dzisiaj było o chłopcu, który miał łyżwy i spał koło nich. Pewnego ranka upadł na łyżwach, jak jeździł, i koledzy się z niego śmiali. On się obraził, i przeszedł z łyżwami za siatkę, i patrzył, jak jakaś dziewczynka też upada, jak on. Jej koledzy i koleżanki się z niej śmiali, i ona poszła do domu. Chłopiec i dziewczynka próbowali jeździć, kiedy nie było innych, i udało im się.”

 

poniedziałek, 22 czerwiec 2015 16:57

Etyka w przedszkolu. Lekcja 36

Stan: 1 Obecnych: 1

Relacja z lekcji:

„- Dzisiaj skreślaliśmy krzyżyki i mówiliśmy o różnych bajkach”

 

środa, 17 czerwiec 2015 18:08

Etyka w przedszkolu. Lekcja 35

Stan: 1 Obecnych: 1

Relacja z lekcji:

„- Dzisiaj było o „łe”, które chodziło ulicą i nic mu się nie podobało.”

 

poniedziałek, 08 czerwiec 2015 21:04

Etyka w przedszkolu. Lekcja 34

Stan: 1 Obecnych: 1

Relacja z lekcji:

„- Dzisiaj było o lisku, który kłamał. Lisek bawił się na łące i okłamał swoją mamę. Wrócił do domu mokry, i powiedział jej, że usłyszał głos borsuka, i poszedł za tym głosem, i wszedł do jeziora, i uratował borsuka. Mama liska poszła zobaczyć, jak się borsuk czuje, ale mama borsuka powiedziała, że go nie ma w domu od rana. Wszystkie zwierzęta poszły na jego poszukiwanie. Borsuk wyszedł zza drzewa, jego mama go uściskała, i powiedziała, że on wcale nie jest mokry. Lisek obudził się i musiał przeprosić borsuki i inne zwierzęta, i przeprosił.”

 

środa, 03 czerwiec 2015 17:51

Etyka w przedszkolu. Lekcja 33

Stan: 1 Obecnych: 1

Relacja z lekcji:

„- Dzisiaj było opowiadanie o dzieciach, które były na imprezie, i jeden chłopiec kierował ruchem, bo bawili się w ciuchcię. Innemu chłopcu zachciało się jeść i poprosił Martynkę, żeby mu dała kawałek tortu. To był tort marchewkowy. Mama Martynki przyniosła ten tort i chłopiec go spróbował. Był jeszcze czekoladowy tort. Wszystkie dzieci zjadły tort marchewkowy, jedno dziecko jeszcze chciało, ale już nie było. Pies zjadł cały tort czekoladowy. ”

 

środa, 27 maj 2015 19:46

Etyka w przedszkolu. Lekcja 32

Stan: 1 Obecnych: 1

Relacja z lekcji:

„- Dzisiaj robiliśmy zakładkę do książki. Zrobiłem zakładkę z postaciami z bajek i podarowałem ją koledze."

 

poniedziałek, 25 maj 2015 17:42

Etyka w przedszkolu. Lekcja 31

Stan: 1 Obecnych: 1

Relacja z lekcji:

„- Dzisiaj była bajka o smutnym pajacyku. Był smutny, bo był zrobiony z resztek materiału, a chciał być zrobiony z całego materiału. W nocy inne pajacyki się zgromadziły i rozmawiały o dzieciach, które je oglądały w sklepie. Pajacyk z resztek siedział w kącie. Przyszły nowe zabawki i była wśród nich baletnica. Pajacyki się rozeszły i ten z resztek zaczął tańczyć. Baletnica na niego patrzyła. Drugiej nocy baletnica przyszła, i był bal, i wszyscy tańczyli i pajacyk był szczęśliwy.”

 

Strona 1 z 6
Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank

Kalendarz

« Luty 2018 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Odwiedź koniecznie:

Użytkownicy

Statystyki odwiedzin

8537802
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
20241
21456
63499
8323107
432337
664116
8537802

Twoje IP: 54.227.48.147
2018-02-20 22:15:47